Регуляторна діяльність

УКРАЇНА

ПЕРШОТРАВНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П Р О Е К Т        Р І Ш Е Н Н Я № __

 

від ______________

с-ще Перше Травня

 

 

Про затвердження Положення

про конкурсний відбір суб’єктів

оціночної діяльності для проведення

експертної грошової оцінки майна

територіальної громади Першотравневої

сільської ради

 

З метою забезпечення прозорості в проведенні експертної грошової оцінки майна територіальної громади сільської ради, створення конкурентного середовища для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки майна, керуючись статтею 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Наказом Фонду Держмайна України № 2075 від 31.12.2015 р. «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності», абзацу сьомого пункту 18 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1033), статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки майна територіальної громади Першотравневої сільської ради (додається).

2. Оприлюднити дане рішення в регіональній газеті «Маяк».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань планування бюджету та фінансів, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного, медичного обслуговування та культури.

 

Сільський голова                                                                                      В.В.Чернікова

УКРАЇНА

ПЕРШОТРАВНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П Р О Е К Т        Р І Ш Е Н Н Я № __

 

від ______________

с-ще Перше Травня

 

Про затвердження Правил розміщення

зовнішньої реклами на території

Першотравневої сільської ради

Керуючись вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про рекламу», Законом України «Про інформацію», Законом України «Про захист прав споживачів» та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.2003 року № 2067, з метою удосконалення регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, сесія Першотравневої сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами на території Першотравневої сільської ради (додаються).

2.Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території Першотравневої сільської ради покласти функції робочого органу на виконавчий комітет Першотравневої сільської ради.

3. Оприлюднити дане рішення в регіональній газеті «Маяк».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань планування бюджету та фінансів, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного, медичного обслуговування та культури

 

Сільський голова                                                                                      В.В.Чернікова

 

УКРАЇНА

ПЕРШОТРАВНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

від ______________

с-ще Перше Травня

         

Про затвердження Порядку

розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької

діяльності на території

 Першотравневої сільської ради

 

З метою врегулювання діяльності у сфері розміщення тимчасових закладів торгівлі  на території Першотравневої сільської ради, відповідно до Конституції України, ст. 98-102 Земельного Кодексу України, ст. 28,33,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.19 Закону України «Про землеустрій», ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказу Мінрегіонбуду від 21.10.2011 № 233 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»,  Першотравнева сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Порядок розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності на території Першотравневої сільської  ради (Додаток №1).

2.Затвердити типовий договір особистого строкового сервітуту для встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності згідно додатку № 2 до Порядку.

3. Оприлюднити дане рішення в регіональній газеті «Маяк».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань планування бюджету та фінансів, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного, медичного обслуговування та культури

 Сільський голова:                                                                        В.В. Чернікова

 

УКРАЇНА

ПЕРШОТРАВНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я № VIІ/12-3

08.11.2016р.

сщ. Перше Травня

 

Про   затвердження плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних

актів сільської ради на 2017 рік

 

 

 

З метою реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» для правового регулювання господарських та адміністративних відносин між органами державної влади та суб’єктами господарювання, керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування»,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 

 1. Затвердити план діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2017 рік  (додається).

 

2. Дане рішення опублікувати в Регіональній газеті «Маяк» у  термін передбачений чинним законодавством.

 

Сільський голова                                                                                                   В.В. Чернікова

 

 

Додаток

до рішення сільської ради

від  12.09.2016 № VІІ/12-3

 

 

План  діяльності

з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2017 рік

 

 

Вид проекту

 

Назва проекту

 

Ціль прийняття проекту

 

Строк підготовки проекту

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення

Рішення сільської ради

«Про встановлення податок на майно в частині плати за землю на 2018 рік»

Впорядкування сплати місцевих податків та зборів, виконання  вимог Податкового кодексу України

Перше півріччя 2017 року

Першотравнева сільська рада

Рішення сільської ради

«Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік»

Впорядкування сплати місцевих податків та зборів, виконання вимог Податкового кодексу України

Перше півріччя 2017 року

Першотравнева сільська рада

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   В.В. Чернікова

УКРАЇНА

ПЕРШОТРАВНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № VIІ/32-3

13.12.2018р.

сщ. Перше Травня

Про   затвердження плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних

актів сільської ради на 2019 рік

 

 

З метою реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» для правового регулювання господарських та адміністративних відносин між органами державної влади та суб’єктами господарювання, керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування»,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 

 1. Затвердити план діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2019 рік  (додається).

 

2. Дане рішення опублікувати в Регіональній газеті «Маяк» та на офіційному сайті сільської ради у термін передбачений чинним законодавством.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      В.В. Чернікова

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сільської ради

від  13.12.2018 № VІІ/32-3

 

План  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

сільської ради на 2019 рік

 

 

Вид проекту

 

Назва проекту

 

Ціль прийняття проекту

 

Строк підготовки проекту

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення

Рішення сільської ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 Першотравневої сільської ради Донецької області»

Впорядкування сплати місцевих податків та зборів, виконання  вимог Податкового кодексу України

Перше півріччя 2019 року

Першотравнева

сільська рада

Рішення сільської ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік Першотравневої сільської ради Донецької області»

Впорядкування сплати місцевих податків та зборів, виконання вимог Податкового кодексу України

Перше півріччя 2019 року

Першотравнева

сільська рада

Рішення сільської ради

«Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців  на 2020 рік Першотравневої сільської ради Донецької області»

Впорядкування сплати місцевих податків та зборів, виконання вимог Податкового кодексу України

Перше півріччя 2019 року

Першотравнева

сільська рада

Рішення сільської ради

Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Першотравневої сільської ради, Покровського району Донецької області

 

Врегулювання питання у сфері благоустрою території всіх населених пунктів сільської ради

Перше півріччя 2019 року

Першотравнева

сільська рада

 

 

Сільський голова                                                                                     В.В. Чернікова

 

Повідомлення

про оприлюднення проектів регуляторних  актів першотравневої сільської ради

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань

оприлюднюються:

проекти рішень сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік Першотравневої сільської ради Покровського району Донецької області» та «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців  на 2020 рік Першотравневої сільської ради Покровського району Донецької області».

Податковим  кодексом України встановлено перелік місцевих податків і зборів у державі. Зокрема, відповідно до статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків віднесено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиний податок, обов’язок встановлення яких покладено на органи місцевого самоврядування.

На виконання вимог Податкового кодексу України та з метою забезпечення додаткових надходжень до бюджету сільської ради, виникла необхідність прийняти рішення, якими запроваджується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиний податок на території сільської ради.

Проекти відповідних регуляторних актів в повному обсязі та аналіз їх регуляторного впливу, у відповідності зі ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» буде розміщено з 21.03.2019 року на інформаційному стенді «Регуляторні акти» та на сайті Першотравневої сільської ради за посиланням http://pershotravny-rada.gov.ua/ з метою обговорення.

Зауваження та пропозиції щодо проектів рішень приймаються в  письмовій  формі від фізичних та юридичних осіб на протязі одного місяця з дня його оприлюднення за адресами:   

   Назва ради

Адрес

Контакти

Першотравнева сільська рада

85305, Донецька обл., Покровський р-н, сщ. Перще Травня, вул. Зотова, буд. 8

моб. тел.. 0500202838

ел. пошта: pershotravny.rada@i.ua

 

 

УКРАЇНА

ПЕРШОТРАВНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № VIІ/____

 

від __________2019

с-ще Перше Травня

 

 

Про  встановлення  ставок  та  пільг  із

сплати земельного податку  на  2020  рік  

 

 

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити на території Першотравневої сільської   ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2.Рішення набуває чинності з 01 січня 2020 року.

3.Оприлюднити дане рішення в  регіональній газеті «Маяк».

4.Секретарю сільської подати копію рішення до Покровської ОДПІ у 10-денний термін з дня прийняття.

5.Секретарю сільської ради розмістити рішення на інформаційному стенді «Регуляторні акти» та на сайті Першотравневої сільської ради за посиланням http://pershotravny-rada.gov.ua/

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань планування бюджету та фінансів, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного, медичного обслуговування та культури.

                                                                         Додаток  1

до рішенням  сільської ради

від ________2019 року № VІI/____

 

СТАВКИ 
земельного податку

      Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01. 2020 року.

         Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код 
згідно КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

14

14

1422784700

Першотравнева  сільська рада

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код 2

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 4

1,0 

0,5 

1,5 

1,0 

 

01.02

Для ведення фермерського господарства 4

1,5 

1,0 

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 4

1,0

0,5

3,0

2,0

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 4

1,0

0,5

1,5

1,0

 

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,5

0,5

1,5

1,0

 

01.07

Для городництва 4

0,5

0,5

1,5

1,0

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 4

0,5

0,5

0,5

0,5

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

 1

 5

5

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1

5

 

02

Землі житлової забудови

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 4

 0,1

0,1 

  0,1

0,1 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

  0,1

0,1 

  0,1

0,1 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

 0,3

0,15 

 0,3 

0,15 

02.07

Для іншої житлової забудови

0,2 

0,1 

0,2

0,1 

03

Землі громадської забудови

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 4

 

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 4

 1

 

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 4

 1

 

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 4

 1

 

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 4

 1

 

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

7,0

5,0 

 5,0

3,0 

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

 1

 0,5

 1

 0,5

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

 1

 0,5

 1

 0,5

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

 2

 1

 2

04

05

Землі природно-заповідного фонду та  іншого  природоохоронного  призначення

 3

06

Землі оздоровчого призначення  

2

 1

07

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного  призначення

 2

09

Землі лісогосподарського призначення

 3

10

Землі водного фонду

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами

 1

2

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

 1

10.07

Для рибогосподарських потреб

 2

 2

11

Землі промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

8

8

8

8

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

8

8

8

8

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

8

8

8

8

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

8

8

8

8

12

Землі транспорту

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 4

8

8

8

8

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

12 

12 

12 

12 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

8

8

8

8

13

Землі зв'язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

 5

 5

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

 2

 2

14

Землі енергетики

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

 12

 

12 

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

12 

 

 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Сільський голова                                                                                В.В. Чернікова

 

Додаток  2

до рішенням  сільської ради

від ________2019 року № VІI/____

 

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку  

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01. 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

14

14

1422784700

Першотравнева  сільська  рада

 

Група платників, категорія/цільове призначення 
земельних ділянок

Розмір пільги 
(відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

1. Надати пільги  фізичним та юридичним особам відповідно до статей 281, 282, 283 Податкового кодексу  України

100


  Сільський голова                                                                              В.В. Чернікова

 

 

  Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Першотравневої сільської  ради Покровського району  Донецької області «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»

1.              Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання

Земельним та Податковим кодексами України встановлено, що використання землі в Україні є платним. Згідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття вказаного рішення – це приведення ставок плати за землю в місті у відповідність до вимог чинного законодавства України. Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір плати за землю. Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання проблеми не існує. Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко спрямованої мети – приведення ставок плати за землю до вимог Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та залучення додаткових коштів до бюджету Першотравневої сільської  ради.

Дія даного регуляторного акта поширюється на усіх землекористувачів та землевласників: територіальну громаду, суб’єктів господарювання, державні органи, органи місцевого самоврядування. Враховуючи вищевикладене, даним проектом рішення Першотравневої сільської ради передбачається встановлення ставки земельного податку на земельні ділянки різних категорій, які розміщенні на території земель Першотравневої сільської  ради:

Код області

Код району

Код 
згідно КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

14

14

1422784700

Першотравнева  сільська рада

Вид цільового призначення земель

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

 

код 2

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 4

1,0 

0,5 

1,5 

1,0 

 

 

01.02

Для ведення фермерського господарства 4

1,5 

1,0 

 

 

  З метою прозорості та рівних умов серед суб’єктів господарювання, громадян по сплаті земельного податку за землі на території Першотравневої сільської ради розробляються ставки на 2020 рік. Введення в дію рішення Першотравневої  сільської  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік» дасть можливість збільшити надходження до бюджету сільської ради. За даними відділу земельних ресурсів виконавчого комітету Першотравневої  сільської  ради, станом на 01.01.2019р., обліковується 12 суб’єктів господарювання, які є платниками земельного податку. За умови залучення до оподаткування усіх таких платників податків, прогнозні нарахування земельного податку за 2020 рік складуть 540 тис.грн. Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акту: громадяни, держава, суб’єкти господарювання.  Громадяни: Шляхом забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади міста за рахунок прогнозованих надходжень до бюджету села від сплати земельного податку.

 Держава 1.Впливає шляхом встановлення пільг державним підприємствам, установам та організаціям 2. Шляхом надання права органам місцевого самоврядування встановлювати розміри ставок земельного податку  та пільг по його сплаті.

 Суб’єкти господарювання. Впливає на суб’єктів господарювання, які мають земельні ділянки Для суб’єктів господарювання, що сплачують орендну плату за землю у тому числі суб’єкти малого підприємництва Впливає на суб’єктів господарювання, які мають земельні ділянки Для суб’єктів малого підприємництва, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування (єдиному податку).

Пільги зі сплати податку за землю встановлюються на 2020 рік Податковим кодексом України та даним рішенням.

 

Код області

Код району

Код 
згідно КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

 

14

14

142278470

Першотравнева  сільська рада

Група платників, категорія/цільове призначення 
земельних ділянок

Розмір пільги 
(відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

 

1. Надати пільги  фізичним та юридичним особам відповідно до статей 281, 282, 283 Податкового кодексу  України

100

 

 

 

 

 

 

 

 

  У 2018 році загальна сума надходжень до сільського бюджету від сплати земельного податку склала 589 тис.грн., з них 256 тис. грн. - від юридичних осіб; 333 тис. грн. - від фізичних осіб.

2.              IIЦілі державного регулювання1. Головною ціллю розробки даного проекту рішення сільської ради є наповнення дохідної частини сільського бюджету для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади , у тому числі й пов’язаних з передачею ряду державних повноважень на місцевий рівень.

2.2. Дотримання законодавства, що регулює порядок нарахування плати за землю в частині встановлення ставок земельного податку.

2.3. Забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок.

2.4. Встановлення ставок податку за землю на території Першотравневої сільської  ради  та надання обґрунтованих пільг з його сплати певним категоріям суб’єктів господарювання державної та комунальної власності на наступний бюджетний період – 2020 рік.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін призведе до  того, що по закінченню 2019 року рішення має бути скасовано, як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не  забезпечує досягнення цілей державного регулювання і не поширюється на подальші періоди. Відповідно до Податкового кодексу України податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу.  

   Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.  .   

1.              Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

2.              Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення Першотравневої  сільської  ради  Покровського району Донецької області області «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік», яким встановити ставки земельного податку, що сприятиме створенню рівних умов оподаткування для суб’єктів господарювання, які мають постійне та строкове право користування земельними ділянками на території Першотравневої  сільської  ради.

2.              Встановлення пільг по земельному податку підприємствам державної власності та комунальним підприємствам територіальної громади  з метою мінімізації впливу на суб’єктів-споживачів послуг, які надаються ними, а також зменшення дотацій з сільського бюджету цим комунальним підприємствам.  

3.              Оприлюднення проекту рішення сілської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік» з метою отримання зауважень та пропозицій.

4.              З метою забезпеченні інформованості громади та суб’єктів господарювання про прийняте рішення сільської ради воно буде оприлюднене в засобах масової інформації та на офіційному сайті Першотравневої сільської ради. Набирає чинності дане рішення з початку бюджетного періоду – з 1 січня 2020 року.

2.              Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги Розроблено додаток до методики проведення аналізу впливу регуляторного акта – Тест малого підприємництва (додається).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта Строк дії акта – наступний бюджетний період – 2020 рік. У разі внесення змін в законодавстві буде проведена процедура внесення змін до регуляторного акта, або прийняття нового регуляторного акту в установленому законом порядку.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники: 1. Загальна кількість платників земельного податку. 2. Загальна сума надходжень від сплати земельного податку до сільського бюджету за звітний період. Очікувані результати: - Інтереси громадян – отримання якісних комунальних послуг; - Інтереси суб’єктів господарювання – встановлення чітких та прозорих правил визначення плати за землю; - Інтереси Першотравневої сільської   ради – раціональне використання землі з метою наповнення дохідної частини місцевого бюджету від плати за землю.

1.              Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

 Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у строки визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Для проведення відстеження будуть використані аналітичні показники Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, інформація фінансового   відділу, відділу земельних відносин,комунального  майна  та  ЖКГ виконавчого  комітету  Першотравневої  сільської  ради. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом затвердження звіту про виконання бюджету сільської  ради. Строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження пропонується встановити у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Сільський голова                                                                                В.В. Чернікова

з початку бюджетного періоду – з 1 січня 2020 року.

Податок на землю https://rada.info/upload/users_files/21982042/f963fb242c677b7d03d5fc27f0497bc9.docx

Нерухоме майно https://rada.info/upload/users_files/21982042/fe08ad54f2bb38a07de77034e90bed7c.doc

Єдиний податок https://rada.info/upload/users_files/21982042/199a0263ebbd48da0207aa177d2338f9.doc

Нерухоме майно https://rada.info/upload/users_files/21982042/e986678b54e82def69159dce287a82f5.docx

Податок на землю https://rada.info/upload/users_files/21982042/bea8cb2dd291cd3320478f194f388286.docx

Логін: *

Пароль: *